Mým marodům

 

Nemocným Rafanům zde bude poskytován luxusní servis o tom, co se doučit, dopsat, doplnit...zkrátka a dobře- jak se udržovat ve stálé školní "kondici"

 

Učivo do 4. 5.

ČJ - po str. 121 včetně

Př - po str. 65 včetně (opakovat vše probrané)

Vl - po str. 23 (ukazovat na mapě pohoří, nížiny, řeky - přítoky atd.)

Mat - po str. 37 včetně

 

Učivo do 27. 4.

ČJ - po str. 118 včetně

Př - po str. 64

Vl - řeky Labe, Vltava, Morava, Odra

Mat - Zlomky

 

Učivo do 8. 4.

ČJ - po str. 113 včetně

Př - po str. 61 (samostatný zápis kapitoly str. 60 - 61)

Vl - povrch ČR - pohoří a nejvyšší vrcholy, nížiny

Mat - po str. 23 včetně

 

Učivo do 21. 3.

ČJ - po str. 102 včetně

Př - Ekosystémy, společenstva (les, podrost)

Vl - Jízdní řády, poloha ČR

Mat - po rovnoběžníky (ty teprve budeme dělat)

 

Učivo do 11. 3.

ČJ - uzavřeny všechny ženské vzory

Př - Ekosystémy, společenstva

Vl - Mapa, měřítko mapy

Mat - Geometrie obvod čtverce a obdélníku, nový prac. sešit č.3 (opakovací stránky)

 

Učivo do 19. 2.

ČJ - po str. 86 včetně.

Př - Havran polní

Vl - Česká republika - parlament, zákony, demokracie.

Mat - po str. 48. V geo rýsování trojúhelníka, čtverce a obdélníka

 

Učivo do 12. 2.

ČJ - po str. 82 včetně (umět skloňovat vzory a zažazovat k nim příslušná podst. jm.)

Př - Kočka domácí

Vl - dokončení učebnice, chybějící žáci, kteří nebudou psát prověrku, budou příští týden vyzkoušeni

Mat - po str. 42 včetně (násobení dvojcif. činitelem, sl. úlohy)

 

Učivo do 5. 2.

ČJ - po str. 77 včetně (vzory podst. jm. středního rodu)

Př - Pes domácí

Vl - po Komenského včetně

Mat -  po str. 37 včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Učivo do 15. 1.

ČJ - po str. 66 včetně

Př - po str. 39 včetně

Vl - po Rudolfa Habsburského

Mat - po str. 27 včetně

 

Učivo do 8. 1.

ČJ - po str. 62 včetně

Př - po str. 38

Vl - po Jagellonce

Mat - po str. 22

 

Učivo do 13. 11.

ČJ - po str. 40 včetně

Čt - 92 - 95 a jakoukoliv knihu v rámci "povinné měsíční četby"

Př - Ostatní listnaté stromy

Vl - Anežka Česká

Mat - Písemné násobení a dělení, procvičování

 

Učivo do 6. 11.

ČJ - po str. 36 včetně

Čt -  str. 92 - 95

Př - Dub letní (do sešitu napsat rozdělení rostlin podle stonku str. 14)

Vl -  Kosmova kronika

Mat - po str. 45 včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Učivo do 23. 10.

ČJ - po str. 32. včetně

Čt - po str. 40 a článek str. 90 - 91

Př - po str. 14

Vl - po str. 16

Mat - po str. 38 včetně. Převádění jednotek délky, hmotnosti a objemu.

 

Učivo do 16. 10.

ČJ - po str. 29 včetně

Čt -  po str. 36 včetně

Př - Rostliny plané a kulturní

Vl - po Slavníkovci a sv. Vojtěch, str. 14 - 15

Mat -  Porovnávání čísel do 10 000

 

Učivo do 24. 9.

ČJ -  Zadán úkol na příští středu - slohová práce na téma "Fantastické prázdniny". Na papír formátu A4 napsat pravdivou nebo smyšlenou příhodu, doplnit obrázky.

Čt - Výchovně-vzdělávací bonbony

Př - obilí

Vl - Konstantin a Metoděj

Mat - máme už pracovní sešity, začneme stranou 16.

 

Učivo do 21. 9.

ČJ - Po str. 12 včetně, písemně cv. 3 ( po... krutý pytlák) sešit č. 2

Čt - Po str. 11 včetně.

Ps - psacím písmem malá písmena abecedy a pak velká písmena abecedy, modře vyznačit samohlásky

Př - pšenice setá . Pojmy žně, senoseč, ozimy, jařiny...

Vl - Konstantin a Metoděj