Třídní schůzky

07.09.2013 13:30

Dne 17. 9. v 16:30 hod. v naší třídě. Přijďte, prosím, podepsat lestra o seznámení se školním řádem a dozvědět se něco o novém způsobu zapisování známek.

—————

Zpět