Podrobnosti k učivu

 
26. 11. Ve 4. třídě je už nutné doma se učit. Někdo potřebuje dobu delší, někdo kratší, ale učiva přibývá a bez domácího "nácviku" to už nejde.

 

27. 4. K pobavení i zamyšlení:

 
           
 
25. 6. Prvouka
Mnohým žákům stačí ve vyučování dávat pozor a pak u nich není nutné se nějak speciálně na hodinu připravovat. Stačí si učivo přečíst a zopakovat. Hodně žáků však není v hodině 100% pozorných a proto si musí doma učivo připomenout, případně odpovědět si na otázky za textem. Výsledky takovéto přípravy na hodinu jsou znát a jedničky na sebe nedají dlouho čekat. Děti by si měly text říkat nahlas, neboť špatně formulují myšlenky a těžce hledají vhodná slova. Pravidelným tréninkem je možné, vlastně skoro jisté, zlepšení ve vyjadřování. 
 

4. 6.

Slovní úlohy

V rámci matematiky se dostáváme k untenzivnějšímu procvičování slovních úloh. Novým je pro děti zejména vytvoření zápisu do sešitu. Jde o to, aby dokázaly ze zadání úlohy "vylovit" nejdůležitější údaje, co nejstručnějším způsobem je zapsat a ujasnit si, co vlastně mají spočítat. Nejlepší, co můžete pro děti udělat je sledování našich společných zápisů v sešitě a následné procvičení na obdobných typech příkladů. Jde tedy hlavně o  vyhmátnutí ( toho nejdůležitějšího), stručnost ( u zápisu), správné stanovení postupu řešení ( co mám spočítat) a dobře zformulovanou odpověď ( na danou otázku- tu před odpovědí zopakujte). V neposlední řadě je nutné bazírovat na dodržení formálních pravidel úpravy zápisu- přehlednost.  Toto učivo činí často dětem potíže, proto by bylo nejlepší, kdybyste hned zpočátku uchopili opratě matematického myšlení svých dětí pevně do rukou :-D. Hodně štěstí.

19. 2.

Úprava v sešitě

Stále se potýkáme s formální úpravou v sešitě. Jde o tyto zásady: Mezi jednotlivými cvičeními vynecháváme řádek ( někteří nevynechávají nic, někteří naopak třeba celou stranu, někteří píší do úplně jiného sešitu, druzí zezadu  nebo do sešitu, který je vzhůru nohama.) U nové stránky nevynecháváme řádek a naopak nepíšeme na první linku, ale do první MEZERY. Za opraveným cvičením se někdy objeví O: To znamená O ( prava). Každý chybný jev je třeba napsat správně. Chybí- li za větou znaménko, nestačí do opravy napsat jen toto, ale musí být napsána celá věta včetně toho znaménka.

29. 10.

 Zaměřte se na spojování písmenkovaného slova v celek. To jde hůře a některé děti to dosud nedokážou.

Rozdělování slov na hlásky:

Začínejte s kratšími slovy, trénujte po chvilkách několikrát denně- stačí dvakrát po 5 minutách. Jde o to, aby děti pochopily systém, pak už to půjde samo. Nebojte se, když to hned nepůjde. Vytrvejte. Nevybírejte slova, kde je BĚ, PĚ, VĚ, MĚ a vyhýbejte se i DI, TI , NI.

 Takže třeba používejte: oko, ucho, kos, nos, pes, les, ves, lok, luk...

                                        ruka, noha, kolo, tele, leze, vosa, sova, list, maže, mele, maso, bota...

Pokud toto půjde, můžete přidávat slova delší.

HODNĚ ZDARU!!!