Připomínkovna

V této rubrice najdete vše důležité. Co připravit, napsat, vyplnit, přinést...

 

Školní rok 2015 / 2016

 
26. 6.
Zítra prosím tanečnice "Hopsalíny", aby nezapomněly kostýmy na generálku vystoupení v Luně. 
V úterý sraz tanečnic v 7:25 před školou (s sebou dvě jízdenky MHD na cestu do Luny a zpět a kostýmy)
Sraz všech ostatních dětí je v 7:45 hod. před školou (s sebou taktéž každý jízdenky na cestu do Luny a zpět). Děti budou na cestu tam rozděleny do jiných tříd, s nimiž dojdou na místo určení (Luna).
Návrat - po filmu (okolo 12-13 hod.) ke škole.
 
Všichni, kdo ještě nepřinesli nějaké učebnice, nechť tak učiní nejpozději zítra. 
Na zítřek pouzdro, něco na kreslení či psaní, zábavu na dopoledne.
Zítra a ve středu končí vyučování v 11:40 hod.
 
Info pro tanečnice z Hopsanda:
 
Blíží se nám vystoupení v kině Luna 28. 6. Připomínám, na jakých kostýmech jsme se domluvily:
Tik- tok: černé legíny, triko Rafani
Křeček: sukýnka, nátělník bílé barvy
Roztleskávačky: černé legíny, bílé triko s krátkým rukávem, čepice Rafani
 
Nejpozději do konce týdne potřebuji vědět, zda budou "hopsat" i křečci Filip a Vašek.
Sraz učinkujících bude dne 28. 6. v 7:30 před školou. S sebou jízdenku nebo ODISKu, kostýmy. Po akci společný návrat pravděpodobně pěšky s celou třídou.
 
Informace k výletu:
 
Datum: úterý 21. 6.¨
Trasa: hrad Helfštýn, Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně
Doprava: autobus
Sraz: 8:00 u školy
Návrat: 14:30 - 15:00 ke škole
S sebou: sportovní obuv, oděv, svačina, pití, pláštěnka, kapesné, igelitový sáček do autobusu, Kinedryl - žáci, kterým bývá nevolno.

 
6.6.
 
Ještě letos proběhne platba za pracovní sešity na příští školní rok. Důvodem je možnost objednat je před koncem šk.roku a v září je mít hned k dispozici. Pro páťáky to dělá 211,- Kč ( 3 sešity Matematiky, pracovní listy do českého jazyka). Nutno počítat ještě s platbou za PS do angličtiny (sumu doplním později). Termín: do konce června.
 
5. 6.
 
Připomínám zítřejší prověrku z geometrie. Je důkladně procvičena ve škole, tak snad děti nepodcenily ani domácí přípravu.
 
30. 5.
 
Mám zde několik připomínek a připomenutí:
 
Zítra proběhne společné focení tříd. Prosím všechny, kteří ještě neplatili, aby poslali 30,- Kč, ať vím počet fotografií k objednání.
 
Prosím, aby byl popsaný sešit nahrazen vždy novým stejného označení (523, 524). Stále častěji se setkávám se sešity, které se šířkou linek od původních liší. 
 
Zítra dám dětem domů tabulky, abyste mohli posoudit jejich stav. Některé jsou už velmi zdevastované. Jelikož tabulku používáme denně, prosím o nahrazení novou.
 
Poslední týdny mám z dětí pocit, že se doma vůbec neučí a mnozí mají k výsledkům práce laxní přístup.Tomu nasvědčuje i rychle se plnící Přehled o stavu sklerózy. Během týdne napíšu stav zapomínání a chování u jednotlivých žáků. Ještě připomínám, že například příprava na diktát nebo na slovní úlohy je také úkol. 
Známky na konci roku budou podle zásluh :-). 
 
 
19. 5. 
 
Prosím, abyste sledovali stav popsanosti sešitů a případně dávali dětem do zásoby náhradní kus. Číslo sešitu však musí zůstat zachováno. 523 nebo 524.
 
 Za nedoplněné opravy hrozí klasifikační postih.
 
Na společnou školní fotku vybíráme 30,-Kč
 
11. 5.
 
Zítra slovní úlohy.
 
8. 5.
 
I na tento týden chystáme prověrky a zkoušení, takže "Kdo je připraven, není překvapen" :-)
 
4. 5.
 
Prosím rodiče o podepisování oznámkovaných prověrek. Jde o "kontrolu kontroly" :-) a po dětech podepsané prověrky vyžaduji. Některé děti argumentují tím, že jim rodiče prověrku vyhodili. Abych tento argument eliminovala, připomínám touto cestou. Děkuji
 
1. 5. 
 
 Bohužel se objevují zhoršené známky u dětí, které se nepřipravují na výuku pravidelně (ve čtvrté třídě je to již nezbytné). Konec roku se kvapem blíží a tak upozorňuji, že na nápravu by nemusel být dostatek času. V následujících týdnech budu častěji prověřovat přípravu písemkami a zkoušením. Prověrky většího kalibru vždy předem hlásím. O to více mne překvapily slabé výkony v matematice (písemka byla hlášena a v pracovním sešitě si ji mohl každý žák vyzkoušet doma :-( ) V pondělí opakujeme přírodovědu, v úterý vlastivědu, ve středu češtinu. 
 
Na školní výlet vybíráme 400 Kč (vyúčtování bude provedeno podle konečného počtu účastníků zájezdu :-) ), pro zájemce o vstup do jeskyně (nepovinné) 60,- Kč. Prosím, aby děti nosily platby zvlášť a pokud možno přesné částky. Děkuji. 
 
Zítra bude zahájena jarní sběrová akce :-).
 
26. 4. Soutěž o nejlepší vtip se přesunuje na čtvrtek.
V pátek akce "Ochrana člověka v mimořádných událostech". Sraz u školy v 8:00 hod. Sportovní oblečení a obutí, pláštěnka, svačina. 
Upozorňuji na nutnost pravidelné přípravy na hodiny vlastivědy a přírodovědy. U některých žáků se velmi zhoršil prospěch. Známky doplním během tohoto týdne. 
 
11. 4. Prosím o pravidelnou kontrolu hlav, nepřítel je stále bdělý a nebezpečný. Děkuji
Na středu do VV prosím dva nafukovací balónky a trochu rýže nebo mouky (náplň). Budeme vyrábět antistresové balónky.
 
4.4.  Zítra odpadá odpolední hodina čtení ( děti mají zapsáno ve slovníčcích).
 Je vyhlášena jarní sběrová soutěž - proluftujte sklepy.
 Sledujte, prosím, stav popsanosti sešitů a dejte dětem čistý do zásoby.
       
       
15. 3.
 
Vím, že je to narychlo, ale pokud máte zbytky bílé nebo krémové vlny (na ovečku), moc by se nám v zítřejší výtvarce hodila.
V pátek opáčko z vlastivědy. Otázky z učebnice.
 
7. 3.
 
Do vlastivědy budeme potřebovat šablonu mapy ČR. Termín úterý 15.3.
Došly nám "čmárací papíry". Pokud můžete nějaké poslat, budeme rádi. Díky.
 
2. 3.
 
Zítra proběhne avízované focení. Zájemci nechť se nezapomenou "vyfiknout" :-)
Velmi nám přibývá zapomínání - listina "sklerózy" se rychle plní. Často je zapomínáno na domácí úkoly, na potřeby z geometrie, učebnice i pracovní sešity. 
V pátek si napíšeme opakovací prověrku z matematiky (včetně geometrie). 
V přírodovědě a vlastivědě je nezbytná příprava z hodiny na hodinu. Vyplatí se :-).
 
28. 2.
 
Tak nám prázdninky rychle uběhly. Připomínám dětem přinést ručníky a cvičební úbory, které braly na praní. 
 
 
17. 2.
 
Zítra malá opakovací prověrka z geometrie. Co je pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník. Ověření, zda lze trojúh. narýsovat (trojúhel. nerovnost), rýsování čtverce a obdélníka dle daných rozměrů. Ostrouhané tužky, kružítka a pravítka s ryskou bezpodmínečně nutné.
 
15. 2.
 
Raději ještě připomínám, že zítra je geometrie a že na zítřek mají děti dú z čítanky. Je na papír a prosím o rodičovský podpis.
Prosím o podepisování ŽK vždy na pondělí (podtržení známek čarou) a průběžnou kontrolu listu zapomínání. Někteří žáci nasadili od pololetí velmi vysoké tempo jeho zaplňování.
 
12. 2.
 
Omlouvám se za pozdní dodání čtenářského listu, s dětmi jsme posunuli termín odevzdání na úterý. Děkuji.
 
8. 2.
 
Od loňského roku máme zaveden systém podpisu žákovské knížky rodiči vždy po týdnu, který má být oddělen čarou. Nepište, prosím, podpisy nikde jinde ( do zadní části ŽK). Děkuji.
 
Příprava diktátu je také úkol,výsledky tomu často neodpovídají.
 
Zítra rozdám dětem čtenářský list (deníky mám ve škole, list si do nich pak přidají). Termín: pátek 12. 2.
 
3. 2. 
 
Obávám se, že někteří žáci poněkud podcenili začátek dalšího pololetí a nechali si nasekat ne úplně příznivé známky. Ve čtvrté třídě už budu mít přísnější měřítka. Na druhou stranu oceňuji ty, kteří se s vervou pustili do učení ve druhém pololetí. Všímám si :-).
 
15. 1. 
 
Upozorňuji na povinnost dětí navštěvovat pravidelně kroužek, do něhož se na začátku školního roku přihlásili. Absenci je nutno doložit omluvenkou, případně víte - li, že dítě se do kroužku nedostaví, informovat mne předem. S pololetím je možno se z kroužku odhlásit. Takže zvažte, zda opravdu má vaše dítě o Hopsando zájem nebo dá raději přednost teplu svého pelíšku v časně ranních hodinách :-D.
 
Připomínám, že by dítě mělo přečíst nejméně jednu knihu měsíčně, což by neměl být ani pro velmi průměrné čtenáře problém. 
 
Všimla jsem si, že mnohým dětrem chybí v kufříku některé důležité drobnost (lepidlo, nůžky, pero na tuš atd...) Prosím, abyste své dítě vyzpovídali (co vlastně chybí) a chybějící potřebu doplnili. Děkuji.
 
11.1. 2016
 
Boj o pololetní známky vrcholí. Prověřovací období je tady:
 
11. 1. PŘÍRODOVĚDA
13. 1. ČESKÝ JAZYK
15. 1. MATEMATIKA
19. 1. VLASTIVĚDA
 
22. 1. Třídní kolo recitační soutěže. Vybírejte, prosím, jinde než v Čítance. Rozsah básně nejméně 4 sloky a prosím o přiměřenost věku. S výběrem básně, prosím dětem pomozte. Děkuji.
 
6. 1. 2016
 
Došly nám zásoby kapesníků, ale jelikož si myslím, že ve 4. třídě jsou děti už dost velké na to, aby si nosily kapesníky u sebe, nebudu již další várku vybírat.
 

17. 12.

 
Zítra sraz ve škole už v 7:30!!!!
Ukončujeme sbírku dek pro psí útulek. Příští týden budou dary předány útulku v Dětmarovicích. Sledujte web :-). Všem moc děkuji.
 
21. a 22. 12. ředitelské volno.
 
V pátek 18. 12. sraz ve škole už v 7 : 30 - zpíváme tradičně koledy.
 
Pomalu si shromažďovat informace (články, fotky...) o husitech (v lednu skupinový projekt). Děti si mohou připravit cokoliv, co se týká husitství - kostýmy, makety zbraní, plakáty, scénky atd. Projektové vyučování pravděpodobně koncem ledna.
 
V lednu začne období prověrek, nezapomeňte  :-)
 
 
7. 2.
 
Dnes jsem zjistila, že sešity z geometrie u většiny dětí jsou nevalné úrovně. Opravte, prosím poničené obaly. Děkuji.
 
 
2. 12.
 
Organizace zítřejšího dne:
 
Dopolední vyučování do 12:30 ( Den otevřených dveří). 
Přestávka na oběd, zanesení aktovky a pak sraz v 14:30 před školou (přijdu si pro děti, půjdeme do Lukina, kde zůstaneme do 15:30 a budeme předvádět tanečky v rámci Dne otevřených dveří). 
Prosím, nezapomenout kostýmy. Rafanky - Rafanské triko, černé legíny, vypranou a vyžehlenou sukni, jednobarevný nátělník. Rafani - Rafanské triko, černé tepláky, případně hlodavé zuby :-D
Prodavači byli vylosováni : Dan Kalvoda, Eliška Bernatová a Deniska Mamulová. Tito po skončení hopsání zaujmou svá místa za pultem našich ( vlastně spíš Vašich...moc díky, jste skvělí :-D ) výrobků a budou se snažit je zpeněžit pro blaho třídy.
Ukončení akce bude v 17 hod., kdy začíná koncert školního sboru. Všichni rodiče, prarodiče, tetičky, strýčkové, známí i neznámí jsou srdečně zváni.
Sledujte možné doplnění, pokud mě ještě něco důležitého v průběhu večera napadne. :-)
 
 
1. 12.
Do tělocviku musí mít děvčata vlasy stáhnuté do ohonu. Chybějící gumička bude patřit do "zapomínání".  Ve čtvrtek ať děti nezapomenou kostýmy - Rafanské triko, černé legíny (kluci tepláky), vypranou sukýnku, pokud možno jednobarevný nátělník (po jarmarku možná můžeme nakoupit hromadně :-) ). 
 
30. 11.
 
Dnes jsem dala dětem lísteček týkající se Dne otevřených dveří. Nejde o povinnou, nýbrž dobrovolnou účast. Na vystoupení bude navazovat Jarmark, kde už děti nebudou pobývat organizovaně.
Na pátek připomínám Čtenářský list.
 
 
25. 11.
 
Dnes dostala děvčátka sukýnky na jedno z našich vystoupení. Prosím maminky o vyprání a vyžehlení. K sukýnce prosím jednobarevný nátělník libovolné barvy.
Můžete-li někdo poslat "čmárací papíry" a postrádat 3 kolíčky, budu ráda. Děkuji
Vyřizuji vzkaz od paní učitelky z angličtiny - v lednu proběhne hromadný nákup pracovních sešitů (cirka 220,-Kč), tak ať s tím počítáte.
 
 
19. 11.
Prosím, aby každé dítě přineslo 3 a více kolíčků...malí umělci mají potřebu hodně vystavovat :-D
 
 
                                           Strašidlo:
           
                 
                     Na zítřek můžete již promyslet :-)
 
16. 11. V pátek - VĚTRNÍKOVÝ DEN  - prosím o potřeby. Tyčka, ozdobné papíry, drátek.
 
15. 11.
Na zítřejší výtvarnou výchovu připomínám vylisované listy a ve středu do PČ prosím prázdnou krabici od kapesníků a posadu na vajíčka.

10. 11.

Prosím, aby děti nosily vždy náhradní fix na tabulku.
Zápisy učiva z vlastivědy nebo přírodovědy provádějte, prosím, ze začátku společně s dětmi a veďte je k vyhledání toho nejdůležitějšího. Budeme to trénovat i ve škole. Dnešní zápisy byly u mnohých zbytečně dlouhé. Stačí hesla. Znovu připomínám, že je důležité, aby si děti učivo doma povídaly nahlas. Vyjadřování je problém.
 
5. 11.
V pondělí desetiminutovka na zaokrouhlování.
Nevyhazujte, prosím, prázdné krabice od papírových kapesníků a obaly od vajíček. Mám s těmito věcičkami jisté výtvarné záměry :-). Děkuji.
Vylisujte i nějaké listy.
20. 11.se budeme opět účastnit akce "Větrníkový den". Můžete pomalu připravovat tyčky, drátek apod.
 
4. 11.
V pátek geometrie. Prosím, aby měly děti dvě pravítka. Buď dva trojúhelníky s ryskou nebo jeden trojúhelník s ryskou a jedno dlouhé pravítko. Ostrouhanou tužku. Budeme rýsovat rovnoběžky...to bude lahůdka :-).
 
3. 11.
Prosím, abyste s dětmi občas zopakovali vlastivědu. Neumí se vůbec vyjadřovat, i když v hlavě ta vědomost třeba i je. Chce to opravdu trénink. Zítra startují opět diktáty.
 
1. 11.
Připomínám, že zítra máme dopravní hřiště. Sraz v 7:45 před školou. S sebou zavedený sešit dopravní výchovy z loňska, psací potřeby. Ukončení dle pondělního rozvrhu. 
V úterý "generálka" čtenářského maratonu. 
 
26. 10.
 
Mám nějaké staré deky, které se chystám odvézt do psího útulku. Na zimu je tam hodně potřebují. Máte-li nějaké takové staré deky doma či na chatě a nevíte, co s nimi, budu ráda, když se připojíte. :-). Odvážet budu koncem příštího týdne. Předem za pejsky moc děkuji.
 
24. 10.
 
Informace ke čtenářskému maratonu:
Akce bude probíhat ve čtvrtek 5. 11. a to tak, že děti budou číst jeden po druhém pětiminutový úryvek ze své vybrané oblíbené knihy. Prosím rodiče, aby pomohli dětem vybrat vhodnou část textu a několikrát doma s dětmi přečetli. Před školní akcí si uděláme třídní generálku. Je žádoucí, aby čtení hezky "odsejpalo".
 
Vzhledem k tomu, že v posledních pravopisných cvičeních a diktátech dělaly děti chyb více než je zdrávo, učinila jsem opatření intenzivního tréninku a každodenních diktátů. Prosím o spolupráci v procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov.
 
V pondělí 2. 11. jdeme na dopravní hřiště. Nemám sice bližší instrukce, ale obvykle děti nosí přilby, tak dětem, prosím dejte s sebou.
 
 
18. 10.
 
Podívejte se na akci "Čtenářský maraton" na stránkách školy. Týká se i čtvrťáků a každý zúčastněný Rafan bude mít u mne za účast malé bezvýznamné plus :-D Jinak přibylo v poslední době zapomínání i zápisů za nepěkné chování. Čtvrtletí se blíží.
 
12. 10.
 
Ve čtvrtek 15. 10. jdeme do MŠ Klegova na besedu o slepeckých psech. Vybíráme 10,- Kč.
Na středu do hodin VV prosím papriku libovolné barvy. Nerozkrojenou.
Zítra desetiminutovka na slovní druhy, prosím trénujte s dětmi dělení s "ocáskem" a slovní úlohy. V pátek geometrie.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili sběrové akce :-)
 
 
5. 10.
Ve středu ve výtvarné výchově budeme "vytvářet" záložky do knihy. Děti dostaly za úkol nějakou záložku si vymyslet (vyhledat, poradit se...).  V loňském roce jsme vyráběli záložky jednoho - dvou druhů, letos bych chtěla, aby si žáci zvolili každý svůj postup. Tématem letošní akce "Záložka" je Moudrost ukrytá v knihách. Děti mohou pracovat libovolnou technikou.
 
30. 9.
 
po několika dnech sběrové akce jsme na tom ve srovnání s jinými třídami nezvykle bledě. Věřím v postupný rozjezd a zajímavý finiš, který nám snad přinese nějaké umístění. 
 
Příspěvky SRPŠ ve výši 200,-Kč je stále možno zaplatit.
 
Upozorňuji, že žáci, kteří mají na volnou hodinu podepsané lejstro s upřesněním, že jdou sami do jídelny na oběd a poté se vracejí zpět do školy, musí toto dodržet. Není možné, aby se potulovali během volné hodiny venku. Dotyční ví, koho myslím.
 
Dnes  jsem udělala zápis v Pochvalovně.
 
21. 9.
 
Mám zde několik informací:
 
Příští týden začíná stará známá SBĚROVÁ AKCE. Tak vzhůru "do boje" :-).
 
Je nutné, aby děti neustále měly rozečtenou nějakou knihu. Limit - jedna kniha měsíčně- je povinný. Počet opačným směrem není omezen. Kdo rád čte, může přečíst měsíčně, kolik stíhá. Příští týden dostanou děti záznamový arch o přečtené knize. Prosím o zakladač ( složku, kam by si archy zakládali). Ve škole jim ukážu, co tím myslím. Znovu připomínám výběr knihy přiměřený věku. V knihovnách najdete přímo rozdělení dle věkové skupiny. Zkuste se pak dětí ptát na děj...moje zkušenost je, že se děti velmi špatně vyjadřují, tak to s nimi procvičujte. I v "povídavých" předmětech jako je přírodověda či vlastivěda. 
 
Ve středu v 7 hod. ráno si poprvé zacvičíme s přihlášenými děvčaty v Hopsandu. sejdeme se před školou v 7:00. Prosím o případné omluvenky jako do běžné výuky. Děkuji. 
 
Zítra dám dětem několik slovních úloh k opakování. Procvičujeme je nyní zvýšeným úsilím, několik vzorových mají v sešitech. Stejně tak krátkou desetiminutovku plánuji ve vlastivědě. Děti vědí.
 
Marodi, sledujte příslušnou rubriku.
 
K pozvánce na psí výstavu přikládám fotgrafii, jak jsme s Cherry dopadly :-)
 
 
15. 9.
Na příští týden do výtvarky budeme potřebovat: 4 větvičky (cirka 30 cm dlouhé), provázek ( může být i červený) , černý čistič na dýmky (chlupatý drátek, který nevím, pod jakým názvem se prodává, ale děti se tvářily, že rozumí a ví :-D) - 4 kousky. "Oči" dodám. Výsledek by měl vypadat takto nějak:
14. 9. Drobnosti:
Některé děti měly už dnes kolíčky. Super, jste skvělí.
Prosím v žákajdě o podtržení známek za každý týden (mohou provést i děti) a váš podpis, že jste známky viděli. Někteří toto praktikují už od loňska.
Prosím o každodenní kontrolu "zapomínacího lejstra" a podpis.
Každý Rafan by měl mít neustále rozečtenu nějakou knížku. V pátky si budeme vypravovat o přečtených knihách a tak nebudu tolerovat výmluvy typu..zrovna nic nečtu nebo mám přečteno teprve pár stránek...Záznamové listy jsou ve výrobě a počínaje říjnem vplují na scénu :-)
Ve všech předmětech opakujeme. Prosím o spolupráci, neboť nebude toliko časového prostoru, abychom vše probírali a procvičovali znovu :-(.
 
13. 9. Prosím rodiče žáků, kteří přinesli domů ke kontrole lejstro s údaji ze školní matriky, aby údaje na lejstru zkontrolovali a poslali po dětech zítra do školy.
Informace pro rodiče, kteří se nezúčastnili třídní schůzky": Příspěvek SRPŠ činí letos 200,- Kč
 
Prosím, aby děti v průběhu tohoto týdne přinesli 4 kolíčky (na prádlo). jeden červený, žlutý, modrý a zelený. Jde o pracovní pomůcku. Kolíčky mohou být plastové nebo jakkoliv obarvené. Prosím podepsat nebo nějak označit. Děkuji. V pátek bychom s nimi už chtěli pracovat.
 
Prosím, aby děti nosily kartičky s "I/Y". Buď ty loňské nebo vyrobte nové. Budeme je potřebovat k procvičování.
 
 
10. 9. Na zítřek zopakujte slovní druhy.
 
9.9. Doplňte dětem tabulky, prosím. Najeďte na intenzivní opakování.
 
6. 9. Dovybíráváme vše, co kdo ještě nedonesl (toal. pap., pap. kapesníky, ručník, výkresy). Noste kufříky a cvičební úbory.
Zítra opakování zaokrouhování! 
Na pracovní sešity budeme letos vybírat 150,-Kč. Termín: 15. 9,
 
2. 9. Výuka do 11:40
S sebou aktovku (není jisté, zda stihneme zítra rozdat učebnice, spíše je rozdáme až ve čtvrtek)
 
3. 9.  Výuka do 11:40
Budeme vybírat: mýdlo, toaletní papíry, papírové kapesníky, výkresy a kancelářský papír.
Rozdáme si učebnice, nebudou-li rozdány již z předchozího dne.
 
4. 9. Výuka do 11:40
Nadepisujeme sešity. Sledujte upřesnění, které mají děti donést. 
 
Výuka bude zahájena 1. 9. v 8:00 hod. a bude trvat jednu vyučovací hodinu. Další informace budou průběžně následovat.

Školní rok 2014 / 2015

Organizace posledního čkolního týdne:
 
24. 6.: Čtvrtek - změna: Ve čtvrtek budeme ve třídě a v poslední hodině se přesuneme ven, proto s sebou nějaké hry a hračky a dejte dětem, prosím, malou kávovou lžičku. Budeme trochu mlsat :-)
 
Pondělí, úterý a čtvrtek - vyučování končí po 4. vyuč. hodině (11:40)
 
Pondělí : vybírání učebnic ( ČJ, Čítanka, Prvouka, Hudební výchova). Prosím, aby byly učebnice připraveny k odevzdání ( progumované, případně polepené).
 
Úterý: Děti si mohou donést hračky a společenské hry
 
Středa: Slavnostní ukončení školního roku v kině Luna, filmové představení "Sedmero krkavců". Sraz před školou v 8:00 hod. Do středy děti přinesou dvě jízdenky (10min.). Za příznivého počasí nevylučuji cestu "pěší", takže by jízdenky děti ode mne pak nafasovaly nazpět.
 
Čtvrtek: Za příznivého počasí půjdeme zřejmě ven. Sportovní oblečení a obutí.
 
Pátek: Rozdávání vysvědčení, po němž se s dětičkami rozloučím a ony mohou frčet na prázdniny, neboť v pondělí 29. a úterý 30. června mají ředitelské volno. 
 
Barevný týden:
 
Proběhne ve dnech 8. - 12. června 
.
Pondělí  - MODRÁ
Úterý -  ČERVENÁ
 
Dále sledujte
 
Středa - BÍLÁ
Čtvrtek - ŽLUTÝ
Pátek - RAFANSKÁ TRIKA
 
29. 5. Upozorňuji na výrazné zvýšení počtu zapomínání hlavně domácích úkolů.
Na konzultacích proběhne vyúčtování školy v přírodě.
V příštím týdnu budeme zkoušet a "písemkovat" !!!
 
25. 5.  Sledujte, prosím,  vzorové slovní úlohy v sešitech matematiky a zkoušejte s dětmi. 
Blíží se období zvýšeného zkoušení a prověrek.  Ve středu opakujeme prvouku od strany 48 po str. 55. Ve čtvrtek napíšeme češtinu (slovní druhy, vyjmenovaná slova, skloňování, časování).
 
 
6. 5. Někteří žáci dnes dostali zpět lékařské potvrzení, protože tam chyběl "podpis oprávněné osoby". Prosím o doplnění a poslání lejstra zítra do školy. Důležité!!!
 
4. 5. Zítřejší Odpoledník máme rozdělen. S polovinou dětí jdeme do kuchyňky  připravit si nějaké dobré nápoje dle receptů dětí. Při jejich konzumaci pak budeme probírat různá diskusní témata :-) Druhá skupina absolvuje tento program v týdnu po škole v přírodě.
 
27. 4. Ve středu máme ve třídě  "Den smyslů", v jehož rámci si ukážeme formou her a soutěží, jak jsou pro člověka jednotlivé smysly důležité. Prosím, aby měl každý žák ve středu s sebou nějaký šátek (tmavé brýle, kuklu...) na oči (povinné) , případně "čichové" a "chuťové" hádanky ( není povinné).   
 
20. 4. Připomínám několik drobností, které zazněly na třídní schůzce.
 
- Do konce dubna přinést lékařem potvrzené lejstro do školy v přírodě
- Do výtvarky kelímek od jogurtu, dva-tři kolíčky na prádlo
- Nosit záložky
- Omluva žáka nejpozději do tří dnů
- Průběžné doplňování výtvarných potřeb (bar. papíry, tempery, lepidlo, tuš...)
- Žáci, kteří dnes dostali kázeňský postih, nechť nezapomenou přinést ústřížek (návratku)
 
Dnes dostaly dětičky nová zapomínací lejstra. Účtování na konci školního roku bude mít stejná "účtovací pravidla" jako dosud. Prosím o průběžnou kontrolu.
 
V Odpoledníku zítra soutěž o nejlepší a nejlépe podaný vtip :-). Děti si připraví své soutěžní vtipy.
 
30. 3. Zapomínání pomůcek a úkolů  bohužel opět velice "kvete" :-(. Hranici počtu "beztrestného" zapomínání překročilo už několik žáků. Prosím o zvýšenou kontrolu. Děkuji.
 
19. 3. Prvouku si musí děti opravdu opakovat, učiva přibývá a je třeba se učit. Dvě desetiminutovky na kostru dopadly docela bídně, proto v pondělí budeme prověřovat znovu a přidáme i svaly a kůži.
 
Příští týden je sběrový. :-D. Sklepům můžete konečně zase odlehčit.
 
25. 2. Několik plánovaných prověrek: 3. 3. matematika, 5. 3. prvouka ( neživá příroda : voda, vzduch, horniny a nerosty, palivo, půda) V hudebce budu zkoušet naučené písničky.
Některé děti už nemají tuš, některým dosud chybí pero. Připomínám nutnost tréninku rýsování kružnic. V hodině geometrie  je evidentní, kdo občas trénuje a kdo "krouží" vždy jen ve škole :-). 
3. 3. do Odpoledníku mají děti povoleny (mnou :-D) přinést tablety. Je na zvážení rodičů, zda jej dětem do školy svěří nebo ne. Nejedná se o povinnost.
 
10. 2.  V pátek "pyžamový den". Děti mají instrukce. Kdo má, může donést klasický budík (čím větší, tím lepší). 
 
7. 2. Ve středu 11. 2.,  6. vyučovací hodinu se koná  školní kolo recitační soutěže. Vybraní žáci budou upřesněni v pondělí.
        Ve středu budeme poprvé rýsovat kružnice. Žáci si přinesou funkční a k rýsování připravené kružítko. Prosím o předběžnou kontrolu  
        funkčnosti. Děkuji.
 
3. 2. Zítra začínáme cvičit. Kdo ještě nemá v pořádku úbor, nezapomeňte :-) 
Připomínám čtvrteční třídní kolo recitační soutěže.
Po jarních prázdninách budeme opět pravidelně "vypravovat o přečtené knize". Kdo tedy ještě nic nového nemá načteno, o jarních prázdninách může napravit.
 
 
28. 1. 2015 Učivo prvouky procházejte, prosím, opravdu z hodiny na hodinu, ne jen když je ohlášena písemka. Pokud dítě chybí, je třeba vypůjčit si od spolužáka sešit a chybějící učivo si doplnit. Mimochodem testík z prvouky připravuji na středu 4. 2. ( učebnice str. 20 - 26).
Doplnila jsem nový rozvrh hodin.
 
 
27. 1. 2015  Ve čtvrtek 29. 1. dostanou děti Výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Vysvědčení se bude rozdávat 4. vyučovací hodinu. Vyučování bude ukončeno v 11:40. V pátek následuje pololetní volno, nástup do školy v pondělí 2. 2.
Zítra dostanou děti rozvrh hodin na druhé pololetí. Děti, které ještě nepřinesly cvičební úbor, nechť tak učiní v tomto týdnu.
Do čtení jsem stanovila jako povinnou potřebu záložku. Děti bez ní strašlivě přeskakují řádky a text komolí :-D. 
Prosím o založení čtverečkovaného papíru (dvojlist A5 nebo list A4) do sešitu geometrie. Pokud dnes nemáte "na skladě", nevadí. Myslím to i výhledově. 
 
22. 1. 2015  Příští týden postupně dávejte, prosím, dětem do školy cvičební úbor. Po pololetním volnu budeme již cvičit :-)
V pondělí si mají děti přinést básničku vybranou na recitační soutěž. Prosím o pečlivý výběr. Báseň ještě děti nemusí umět.
Akce "Kdo může, pomůže"...papíry ke kopírování, kolíčky, kancelářské sponky.
 
 
15. 1. 2015 Zítra desetiminutovka na určování rodu, životnosti, čísla a pádu podstatných jmen.
Dnes dostaly děti lejstro- Přihláška na Školu v přírodě. Měly by ji mít v ŽK. Prosím o "převzetí", případné vyplnění. Děkuji.
V pondělí bude geometrie. Prosím, abyste zkontrolovali, zda mají děti ostrouhanou tužku, pravítko s ryskou a rovné pravítko a samozřejmě sešit s lenochem.
 
4. 1. 2015  Od zítřka začínám zapisovat zapomínání, což jsem dnes ještě nečinila. Znovu tedy připomínám ručníky (dnes je přineslo jen 7 dětí), zkontrolujte dětem kartičky I/Y, zda mají fix na tabulku, psací a rýsovací potřeby....
 
Pozastavujeme sběr víček.
 
3. 1. 2015   Především přeji všem do nového roku hodně štěstíčka a zdravíčka.
 
Několik informací:
 
V úterý budeme v rámci Odpoledníku hrát "Člověčenezlobsový" turnaj. Kdo má, ať vezme hru tento den do školy.
Prosím o ručníky a kdo ještě nedodal druhé kolo kapesníků, tak papírové kapesníky.
Připomínám úterní konzultace 16:30 - 18:00.
 
17. 12. V pátek bude sraz ve škole už v 7:25, protože v 7:30 začínáme zpívat v hale tradičně vánoční koledy. Prosím o dochvilnost dětí. Děkuji.
 
16. 12. Přidána nová rubrika " Vánoční pozdravy". Fotky, zážitky, pozdravy...znáte to z prázdnin.
Na pátek jablíčko na rozkrojení, hrst cukroví, oblíbený čaj a hrnek. Pár piškotů. Měla by "snad" dorazit psí návštěva z mých domácích zdrojů.
 
I přes spoustu akcí a vánočních činností v posledních dnech nezapomínejte, prosím, na učení. Vyjmenovaná slova, slovní úlohy a hlavně čtení.
 
15. 12. Tento týden odpadá plavání, takže dětičky přijdou do školy "jako by se nechumelilo" :-D na 8:00. Učíme se 4 vyučovací hodiny, předměty budou tyto:  ČJ, M, Prv, Čt/Ps
 
Zítra v Odpoledníku "Předvánoční diskotéka" se soutěžemi.
 
13. 12. V pondělí 15. 12. jdeme do knihovny. Sraz u školy v 7:40 hod.. V 8:00 už začíná knihovnická lekce.
 
V úterý (nebo i středu) proběhne ve škole tradiční soutěž:
 
             
 
 
 
 
A ještě jedna zajímavá pozvánka:
 
          
Na této akci, které se zúčastním, předám pořadatelům finanční dar z jarmarku ve výši 500,-  Kč, jak jsme se dohodli s dětmi.  Budete-li v tento den mít náááhodou času "přehršel", přijďte se podívat. Do pátku i ve třídě pořádáme dobrovolnou sbírku granulí, pamlsků, dek, hraček... pro opuštěné a týrané pejsky.
 
 
8. 12. Zítřejší jarmark začíná v 15 hod. a potrvá do 17. hod. Nezapomeňte dát dětem zítra materiál k výrobě tradičního vánočního jablíčka :-)
 
Žáčci, pochválení za zlepšené čtení, tak trochu usnuli na vavřínech a další zlepšování se jaksi nekoná...vlastně spíše naopak. Vím, že je to před Vánoci těžké, ale snažte se, prosím, aby děti četly opravdu denně.
 
4. 12. Dnes jsme vybalili poslední dávku papírových kapesníků. Ty šly opravdu "na dračku", proto vybíráme další várku. Přimlouvám se za ty  "vytahovací".
 
1. 12. Ve čtvrtek 4. 12. píšeme druhou velkou opakovací prověrku z matematiky.
 
 
24. 11. Zítra Odpoledník pro druhou skupinu dětí. Brambory nejlépe už bez slupky (v zavařovačce s vodou proti zčernání), česnek, struhadlo, trochu oleje, trochu jaru (na odmaštění mastného nádobí) a utěrku. Mouku, vejce a sůl zajistím.
 
Dnes jsme vyvěsili nový přehled o stavu sklerózy. "Střádáme" do pololetí a pak odměňujeme. Obzvlášť snaživí jedinci už začali sběr hned dnes. :-(.
 
19. 11. Dne  9. 12. se připravuje ve škole tradiční jarmark. Prosím všechny šikovné maminky, babičky nebo i tatínky a dědečky o podílení se na přípravě alespoň několika drobnými vánočními výrobky pro třídu. Předem děkujeme. 
 
V pátek vyrábíme větrníky. Použijeme barevné papíry, ale máte - li doma např, nějaké pěkné balicí nebo vzorkované, určitě by to bylo pro zdar věci :-).
 
 
16. 11.  Odpoledník proběhne tento týden pro všechny ( placky se přesouvají z důvodu  porady na další týden - 25. 11. ) ve zkrácené formě (náplní bude práce na dlouhodobém úkolu o Ostravě).
 
Třídní schůzky 18. 11. budou formou konzultací od 16:30 do 18:00.
 
12. 11. Bez komentáře:
 
 
                         
 
10. 11. Do pátku 21. 11. budeme potřebovat pro každého žáka několik korálků a tyčku. Budeme vyrábět větrníky v rámci projektu, o němž se zmíním později. Máte-li možnost sehnat drátky ( k upevnění větrníku) případně pro celou třídu, budu velmi ráda.
 
Zítra začínáme probírat vyjmenovaná slova. Bojovat s nimi budeme celý školní rok a poté už asi "věčně" :-). Začněte, prosím, s dětmi pracovat na jejich učení hned z kraje. Usnadní jim to zvládnutí pro ně ne zrovna lehké látky. Hodně štěstí.
 
8. 11. V úterý v rámci Odpoledníku budeme vařit. Rafani se rozdělí na dvě skupiny ( jako tomu bylo v loňském roce). 
 
 11. 11. tedy přijdou tito kuchtíci a kuchtičky: 
Vašek, Filip, Deniska, Lucka P., Lucka K., Simča, Majda
 
18. 11. druhá skupinka:
Tom F., Luky, Kristýnka, Terezka, Eliška, Iza, Lea a Nela
 
Budeme klohnit BRAMBOROVÉ PLACKY. Jelikož za 45 min. stihnout s dětmi přípravu, uvaření, snězení a ještě úklid, je takřka mistrovský výkon, prosím, aby měly děti s sebou toto:
Brambory (počet dle svého apetitu a jejich velikosti), stroužek česneku, majoránku, trochu oleje, utěrku, škrabku, struhadlo (ať to jde "natošup" a my můžeme všichni pracovat a nečekat až bude to jedno školní volné :-) ) Kdo je zvyklý dávat do placků salám, meze se nekladou.
Vajíčko, mouku, Jar na mytí nádobí atd...si vezmu na starost sama. Platí pro obě skupinky.
Nemyslím si sice, že stihneme uklohnit tolik, aby se děti hodně najedly, ale zvažte, zda ponechat i oběd v jídelně :-)
 
 
 
3. 11. U velké části Rafanů stále chybí ručníky.
 
 Mnozí žáci už překročili stanovenou hranici 8 zapomínání za čtvrt školního roku a musí tedy počítat s následky v podobě výchovného     opatření. 
 
Plán opakovacích prověrek většího rozsahu:
 
Český jazyk - 6. 11.
Matematika (včetně geometrie) - 12. 11.
Prvouka - 13. 11.
 
V prvouce  jsme pracovali  a pracovat budeme na vytvořený pracovní list se základními údaji o Ostravě. Z něj také budu vycházet v otázkách prověrky. Dohlédněte, prosím, ať děti tento neztratí a připravují se z něj na hodinu.Děkuji.
 
28. 10. Prosím, abyste úkoly ze čtení brali stejně jako ty písemné. Když žáček neví, o čem článek je, nemohu bohužel brát úkol jako splněný, nehledě na to, že u některých dětí je čtení stále málo plynulé.
 
 
20. 10. Povídání o knize: V letošním školním roce budou Rafani známkovaní také za vypravování o přečtené knize. Až přijdou na řadu (říkám jim dopředu a oni si termín zapíší), přinesou si knihu a stručně popovídají o jejím obsahu . Prosím, abyste děti směrovali na knihy přiměřené jejich věku (v knihovněnajdete rozdělení). Ve 3. třídě už prosím ne krátké pohádky s minimem textu apod. Prosím, aby měly děti povídání promyšleno a vyzkoušeno.
 
- Prosím abyste zkontrolovali dětem "přehledy o stavu sklerózy". Nadějně se směrem k blížícímu se čtvrtletí zaplňují. :-(
 
- Sbírejte a lisujte listy :-)
 
- Zítra v Odpoledníku: Rafani mají talent. Všichni ať mají nacvičeno :-D.
 
7. 10. Na čtvrtek nebo pátek (záleží na tom, kde budeme umístěni z důvodu voleb) prosím alespoň několik krabic ve třídě (nejlépe od bonboniéry rozměr A4) a nějakou kuličku. Děti vysvětlí, k čemu toto potřebujeme :-D.
 
 

6. 10. Zítra do Odpoledníku model do módní přehlídky s jeho komentářem :-)

 

25. 9. Připomínám

Z důvodu zvýšeného zapomínání připomínám hrozbu "sankcí" v podobě výchovných opatření ve čtvrtletí školního roku.

 
 
 
 
- Upozorňuji na změnu v rozvrhu hodin. Ve čtvrtek 5 vyučovacích hodin (poslední hodinu Čt/P a v pátek 4 vyučovací hodiny (bez Čt/Ps). Změny najdete i v rozvrhu na našem webu.
 
- Prosím, aby Rafani měli zaveden "cvičný sešit" ( nejlépe linky jako do ČJ)
 
- Dětičky mají v ŽK malý lísteček na focení v plavání. V případě zájmu pošlete lísteček vyplněný. Fotíme se 1. října.
 
16. 9.  Drobnůstky:
 
- Letos budu vyžadovat v žákovské knížce vždy po týdnu podtržení známek získaných za celý týden a podepsání na řádek pod nebo vedle. Prosím rodiče o dohlédnutí a podpisy :-)
 
- Prosím, aby děti DENNĚ četly. Čtení se nám zatím nepodařilo moc rozjet.
 
- Budu dávat dětem denně nějaký úkol. Nemusí to být vždy úkoly písemné - může jít o přečtení, zopakování, naučení. Vše zapisujeme do slovníčků.
 
- Dnes jsme začali dělat v matematice tzv. složené slovní úlohy. Mrkněte do zeleného sešitu na vzorové příklady. Procvičujte hned ze startu, ať nemají děti později problémy.
 
- Na SRPŠ vybíráme 200,-Kč do konce září.
 
- Od pondělka 29. 9. celý týden proběhne tradiční podzimní sběrová akce. Vím, jací jste sběroví kabrňáci, proto připravte své úžasné papírové zásoby a dovlečte je v kamionech před školu a poté na vrátnici. :-)
 
- I letos sbíráme plastová víčka :-)
 
 
 
 
 
Několik  informací k začátku roku :
 
4. 9. 
I letos budeme pracovat s tabulkami. Prosím doplnit do pondělka.
Pracovní sešity stačí uhradit do konce září.
Děťátka dnes dostala první domácí úkol - zopakovat si násobky 2,3,4 a 5. Zítra budu zkoušet na známky!
Budeme muset zapracovat na upovídaných pusách :-D.
Dohlédněte, prosím, na dětičky hned od začátku, ať zbytečně nenachytají špatné známky.
Tak a teď jdu do Pochvalovny....
 
Na pracovní sešity vybíráme v tomto školním roce 185,- Kč čistá ruka. V "sumárové" sumě jsou zahrnuty 3 PS z matematiky a dvě písanky. Další platba se však ještě rýsuje v angličtině. Letos bude vyučovat děti p. uč. Mokrá, která podá informace o pracovních sešitech, budete-li mít zájem, po třídních schůzkách.
 
2. 9. :  Na zítra prosím obalte sešity, případně doplňte chybějící. Žáci, kteří mi v červnu odevzdali barevné papíry, dostali dnes předepsané barevné obaly. Žáci, kteří obaly nedostali, si je vytvoří sami (barvy: sešit č. 523 - modrý, červený (české jazyky), oranžový- diktáty, bílý- čtení dostali. č. 524 - žlutý, zelený (matematika), černý - desetiminutovky (štítky vyrobím), č. 520 - prvouka (bez barevného obalu), 420 - geometrie (bez barevného obalu). Do nelinkovaných sešitů doplňte lenochy.
 
1. 9. :  Zítra dostanou děti žákovské knížky a v nich lejstro zvané "Kontrola údajů ve školní matrice". Prosím o zkontrolování všech údajů a doplnění případných změn. Podepsané dejte dětem ve středu do školy. Rovněž vyplňte, prosím, údaje v ŽK a ŽK obalte.
 
Zápisník na úkoly prosím sjednotit na ideální slovníček. Děti nosí nejrůznější zápisníčky, sešitky a bločky, z některých se snadno uvolňují listy, jiné používají ještě z loňska a nastává zmatek v zápisech. Vzhledem k tomu, že do slovníčku zapisujeme nejen úkoly, ale také převzaté platby, není možno v průběhu roku slovníček libovolně měnit. Proto se opravdu přimlouvám za slovníček. Děkuji.
 
Vše podepište :-).
 
Zítra děti dostanou lísteček o samostatném přechodu z budovy školy do budovy ŠD. Podepsaný jej prosím, pošlete ve středu po dětech.
 
Sledujte denně informace na třídním i školním webu.
 
1. 9. - tzv. "shledání Rafanů po prázdninách" - 1 vyučovací hodina (ukončení 8:45). Není nutné přezutí. Zájemci o ŠD přihlaste děti hned tento den v budově ŠD.
 
2. 9. Vyučování bude ukončeno v  11:40. Vybírat budu: toaletní papír, papírové kapesníky, ručníky, výkresy.
        S sebou dále: pouzdro s pastelkami, slovníček, sešity.
 
3. 9. Začínáme plavat !!!!!!!
 
Výuka plavání bude v 1. pololetí 3. ročníku probíhat stejně jako v loňském roce - ve středy od 7:15 do 8:00 (sraz před školou v 6:45).

Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou výuky účastnit, musí toto doložit aktuálním zdravotním potvrzením platným pro 1. pololetí šk. r. 2014/2015.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, koupací čepice, děvčata hřeben, pití v plastové lahvi

(Žáci, kteří neplavou, ale výuky se účastní, vhodný sportovní oděv.)

Konec vyučování v 11:40. 

4.9. a 5. 9. - Vyučování do 11:40. Co s sebou upřesním. Sledujte, prosím třídní web.

 Více zde: https://zelene-zlaticka.webnode.cz/news/vyuka-plavani/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz

 

 

  Školní rok 2013/2014.

25. 6.
Zítra ještě hry,  žáci, kteří byli vybráni na štafetu, sportovní obutí a oděv. Modrá trička. Ukončení vyučování je v 11:40.
Prosím o návratky výchovných opatření.

25. 6.

Návratky výchovných opatření nemám dosud od těchto žáků:

Bareš, Žurek

24. 6.
Zítra do školy hračky a hry, kdo ještě dluží učebnice, tak učebnice. Prosím také o návratky výchovných opatření (koho se týká). Poslední hodinu půjdeme za příznivého počasí na zmrzku (pokud nechcete, aby váš Rafan tuto požíval, napište, prosím, zprávu). Zmrzku zacáluji z "jarmarkovného" :-D.
Ve čtvrtek bude v mé třídě zastupující paní učitelka. Hračky a hry s sebou. Prosím o dodání barevných papírů od těch, kteří dosud nedodali.
23. 6.
Zítra kino Luna. Sraz: 8:00 u školy. S sebou svačinu, pití a dvě jízdenky (10min.). V případě příznivého počasí půjdeme pěšky, v opačném případě využijeme autobus. Návrat ke škole mezi 12-13 hod.
18. 6. 
Informace ke školnímu výletu:
Sraz před školou v pondělí 23. 6. v 8:00 hod. Odjezd 8:15. S sebou igelitový sáček ( pro případ...), sportovní oděv a obuv, svačinu, pití, pláštěnku. Plánovaný návrat ke škole je ve 13:00. Oběd zvažte. Sice jej asi stihnou, ale po "smršti" výletových řízků, sladkostí a nejrůznějších nápojů,(jak to znám z mnoha let praxe) bych možná nějaké velké obědvání raději vynechala :-D.
 
V pátek vracíme učebnice ( ČJ, Čít, HV). Dejte, prosím, knihy do pořádku (vygumování, slepení).
 
Příští týden úterý 24. 6.  až čtvrtek 26. 6. končí vyučování po 4. vyučovací hodině, v pátek 27. 6. se rozdává závěrečné vysvědčení a vyučování bude ukončeno v 8:45 hod.
 
Ve středu 25. 6. a čtvrtek 26. 6. si mohou děti přinést do školy hračky a hry.
 
15. 6.  
Pošlete prosím do konce školního roku barevné papíry, ať mohu připravit obaly do 3. třídy.
 
Pokud dítě nepojede na výlet, dejte prosím vědět s předstihem. Děkuji.
 
Odpoledník je  uzavřen a do konce školního roku již nebude.
 
 
1. 6.  Zítra není "Odpoledník" a není ani v úterý, kdy zastupuji ve školní družině.
 
28. 5. Rozjelo se opět zapomínání :-(. Věnovali jsme se dost slovním úlohám, takže je třeba procházet vzorové příklady. V nejbližší době na ně  napíšeme desetiminutovku.

27. 5. Zítra beseda ( Renarkon)

 
Plavání beze změn, beseda proběhne 2. a 3. hodinu. ( Prosím, kdo ještě neuhradil 35,- Kč, nejpozději zítra ráno)

V pátek proběhne Den dětí. Sportovní oděv a obuv, svačina, pití. Sraz u školy v 8:00, ukončení akce 11:40 hod.
 
21. 5.  Pondělní plnění disciplín chystáme i následující týden. Přednáška o dravcích přesunuta na pátek 23. 5.
V pátek 23. 5. se opět budeme učit ( z důvodu obsazení naší třídy k volbám) ve sborovně. Proběhne opět "konference" na téma "Ideální učitel a ideální žák". S sebou případně "kostým" (jako minule:-D), sáček oblíbeného čaje, případně příspěvek do diskuse na dané téma :-)
 
Příští týden tzv BAREVNÝ :-)
 
Pondělí:  modrá
Úterý: červená
Středa: žlutá
Čtvrtek: zelená
Pátek: pruhovaná
 
18. 5. Zítra 5 vyučovacích hodin. Odpoledníkoví v rámci Odpoledníku, neodpoledníkoví navíc. Budeme plnit sportovní disciplíny, na které nemáme jindy prostor.
 
11.5. Prosím, dejte dětem do školy cvičební úbory. V rámci celoškolní sportovní akce musíme splnit jisté sportovní disciplíny a jelikož místo TV máme plavání, musíme hledat skulinky, kdy je volná tělocvična :-D.
 
5. 5.   Ve středu odpadá plavání, sraz ve škole na 8 hod. Sportovní oblečení a obuv, svačina, pití. AKCE "Ochrana člověka v nebezpečných situacích". Ukončení výuky v 11:40.
 
29. 4. Zítra čarodějnice!!!
 
23. 4.  Dnešní čtení nebylo vůbec hezké :-(. Dávejte, prosím, dětem do školy čítanku každý den. Vzhledem k  téměř probranému učivu na tento školní rok budeme o to více trénovat čtení. To mnohým nejde dost dobře :-(.
 
V úterý 22. 4. v rámci Odpoledníku "Dostaveníčko s palačinkami". Minulý týden nám nečekaně obsazená kuchyňka udělala čáru přes rozpočet, tentokrát to snad vyjde :-D. Odpoledník se týká druhé skupiny dětí: Ondry, Vaška, Toma F., Lukyho, Terezky, Izy a Nely. Pokyny viz. údaje z 13. 4.

 

19. 4. SBÍRÁME PLASTOVÁ VÍČKA !!!! 

Jste skvělí sběrači, těším se. Podporujeme psí útulky.

 
 
13. 4. V rámci Odpoledníku se v úterý rozdělíme opět na dvě skupiny, protože plánujeme "Dostaveníčko s palačinkami" a půjdeme klohnit do školní kuchyňky. 
V úterý 15. 4. se bude tedy týkat Odpoledník těchto dětí:  Lucka K., Simonka, Leonka, Majda, Elča, Deniska, Lucka P., Kristýnka. Potřeby na základní palačinky zajistím, děti nechť si přinesou náplně či chuťové ozdoby dle své chuti a fantazie. Zbytek dětí bude mít vyučování do 11:40 a následující týden se "role" vymění. 
 
26.3. PŘÍŠTÍ TÝDEN ZAČÍNÁ SBĚROVÁ AKCE. DOUFÁM, ŽE TO NÁLEŽITĚ ROZJEDEME :-D
 
23. 3. Zítra v rámci Odpoledníku půjdeme do tělocvičny. Nezapomeňte, prosím, na úbor.
 
20. 3. Na středu do pracovních činností prosím dejte dětem jakékoliv krabičky. Větší, menší, hranaté, kulaté...budeme vyrábět roboty. Připomínám, že děti mají DÚ ze čtení (na úterý)
 
19. 3. Prosím o kontrolu tabulek a fixů. Některé tabulky možná bude stačit umýt, některé bude nutné pořídit nové. Píší-li děti na tabulky nesprávnými fixy, je tato brzy špatně čitelná a nesplňuje tudíž svůj účel. Děkuji.
 
Upozorňuji, že zapomínání se nám příliš nelepší :-(.
 
 
16. 3. Zítra přednáška OS Neposedné tlapky. Má-li ještě někdo nějakou věc do dobrovolné sbírky ( staré deky, ročníky, hračky, pamlsky...), zítra je poslední den k jejich přinesení.
 
Napsáním písemky z poslední strany sešitu matematiky jsem děti připravila o možnost vypracovat domácí úkol z geometrie. Jsem si toho vědoma ( bohužel až teď :-D) a omlouvám se. Úkol si zorganizuji jinak :-). 
 
13. 3. Zítra opakovací prověrka z matematiky
 
10. 3. Prosím, dejte do pořádku pouzdra. Téměř každé psaní je provázeno úvodním sháněním per, v případě potřeby tužky nebo pastelky pak překotným strouháním a toto vše velice narušuje výuku. Podobný případ nastává u fixů na tabulku. Ode dneška začínám dávat Rafanům zápis do sklerotníku. Připomínám básničku a drobnou prověrku z prvouky.
 
Prosím, má-li někdo takovou tu bublinkovou fólii (pukavky), sešel by se nám kousek do výtvarky, pošlete. :-) Předem děkuji.
 
 
5. 3.  Na zítřek nastříhané násobky 4
Poněkud se nám zvýšilo  zapomínání a objevilo lajdání. V přímé úměrnosti s lajdáním a zapomínáním přibývá i modrých "zapomínacích"políček na našem sklerotníku, kozlíků v ŽK a nehezkých známek. Bude škoda, když si Rafani pohorší svá hezká vysvědčení....
 
Leží mi na srdci nehezké chování dětí k sobě navzájem.  Není dne, abych neřešila nějaké spory ( nadávky, šťouchance i rvačky). Prosím o domácí zapůsobení. Děkuji.
 
25. 2. V pátek jdeme do divadla až na 10:30, takže první a část druhé hodiny se normálně budeme učit ( ČJ, Mat) . Prosím všechny, kdo ještě nedali jízdenky, aby tak učinili nejpozději do čtvrtku. Velmi nerada bych vybírala "dluhy" na poslední chvíli v pátek. Děkuji za pochopení.
Návrat z divadla bude jistě později než by končilo vyučování, ovšem přesně určit nelze. Družinové děti doručím do družiny, zbytek propustím před školou domů. Máte- li jinou představu o odchodu Vašeho dítěte od školy, dejte, prosím, písemně vědět. Děkuji.
 
A ještě připomínka k dnešnímu čtení. Nepodceňujte, prosím úkoly ze čtení. Děti těžce louskají slova, někdy vůbec nevědí, o čem text byl, o čtení předložek a intonace věty mnohdy ani nemluvě. Novým nešvarem, který se vyskytl, je domýšlení si slov. Zaměřte, prosím  své úsilí na zlepšení kvality čtení.
 
Na závěr jen heslo:pastelky. Myslím tím, že je neustále potřebujeme a velmi často dětem nějaké chybí či nejsou připraveny k okamžitému použití. Děkuji :-)
 
15. 2. 2014- Několik drobností, které mám na srdci:
 
V týdnech 24.2.- 28.2. a 3.3.- 7.3. 2014 bude probíhat Odpoledník namísto v úterky, v pondělky. Důvodem je, že chci vzít děti do počítačové učebny a pondělí 5. hod. je tam jediné volné, námi přijatelné, místo. 
 
Prosím o pravidelné doplňování kufříků (ptejte se dětí zejména mají-li barevné papíry, ze kterých často vyrábíme, lepidlo a zda jim něco nechybí...často totiž právě že chybí :-( )
 
Vyžadujte, prosím, po dětech u tréninku čtení, aby četly HLASITĚ ( poslední dobou se nám rozmohlo zřejmě nakažlivé "kuňkání" ), čtení předložek dohromady se slovem, intonaci věty ( tečka, otazník, čárka). Chybou je tzv. dvojí čtení ( jednou potichu a teprve po prvotním přelouskání nahlas). A hlavně...děti musí vnímat, co čtou a po přečtení o tom umět povídat- či odpovídat na otázky !!!!!
 
V matematice jsme začali pracovat na násobilce. Děti s ní nemají problém. Až však začne násobků přibývat, bez pravidelného tréninku se jim budou příklady plést. Ve škole vyvozujeme příklady na násobení i dělení odříkáním násobků dané násobilky. Ač vyvození bylo logické- s názorem, kresbami, pomůckami, lístečky atd. , násobilku je třeba se učit zpaměti jako básničku. Nastříhané násobky s příklady konkrétní násobilky) budeme potřebovat vždy jen jednou pro společnou práci. Vám doporučuji lístečky doma uschovat a čas od času s dětmi procvičovat právě s jejich pomocí. V případě, že jste ztratili, vyrobte, prosím, třeba ručně psané.
 
Prosím o doplnění ručníků a papírových kapesníků (v případě, že jste tak ještě neučinili)
 
Připomínám ještě jednou pravidla pro potrestání či pochvalu v každém čtvrtletí :
 
Žák  či žáci, kteří za dané čtvrtletí zaznamenají v archu "sklerózy"  (visí ve třídě) nejvíce značek ( více než 10), dostávají napomenutí třídního učitele za časté zapomínání učebních pomůcek příp. domácích úkolů. Z pozice rodičů máte možnost vše kontrolovat v malém lejstru sklerózy, které má každé dítě osobně. 
Pochvalu naopak dostane žák nebo žáci, kteří za dané časové období nezískají žádné "trestné body".
Dalšími hledisky je samozřejmě kázeň ve vyučování i o přestávkách, chování ke spolužákům, aktivita ve vyučování atd...
 
 
 
 
 
V druhé lekci plavání proběhne focení malých plavců. Po dětech pošlu lístečky s objednávkou . Lístečky a peníze vybírám do úterka 18. 2.
 
5. 2. 2014 - Prosím všechny recitátory, nominované  do školního kola recitační soutěže, aby si ještě básně zkusili několikrát přednést a zítra nezapomněli tištěné texty ( abych mohla u "výpadku" znovu nahodit motor :-D )
 
3. 2. 2014- Zítra nezapomenout zubní kartáčky
 
29. 1. 2014 - Na divadlo ( 28. 2.) vybíráme 55,-Kč a dvě jízdenky
 
23. 1. 2014 - Prosím, kdo může dodat "čmárací" i jiné papíry....:-). Předem děkuji.
 
20. 1. 2014 - Prosím všechny, kteří ještě neposlali lékařské potvrzení, že je dítě schopno absolvovat výuku plavání, aby tak učinili co možná nejdříve. 
 
Dnešní čtení byla jedna velká bída :-(. Prosím o zvýšení denních dávek čtených textů. Děkuji.
 
18. 1. 2014 -
Ve středu 29. 1. absolvujeme besedu. Vybíráme 35,-Kč
 
V úterý 21. 1. odpadá Odpoledník. Koná se pololetní klasifikační konference.
 
V pátek jsme nepsali prověrku z Prvouky, termín jsem přehodila na úterý 21. 1. Zopakujte hlavně rok- roční období-měsíce, pokojové rostliny, domácí mazlíčky.
 
Zaznamenala jsem jisté zhoršení kvality čtení. Prosím o pravidelné procvičování.
    
13. 1. 2014 - Několik informací :
 
- Docházejí nám papírové kapesníky, proto prosím, aby děti donesly druhou dávku.
 
- Prosím o pravidelné podepisování žákovské knížky (nejlépe jednou za týden)
 
- K pololetí budeme uzavírat zapomínání za druhé čtvrtletí. Řada žáků má už mnoho modrých políček za sklerózu. Největší sklerotici budou "odměněni" kázeňským postihem jako je napomenutí  nebo důtka třídního učitele. Prosím o pravidelnou kontrolu daného lejstra a zvýšení tlaku na největší zapomínače.
 
- Někteří žáci ještě nemají zavedeny cvičné sešity. 
 
- Ve čtvrtek 16. 1. budeme naposledy soutěžně skákat přes švihadla. Kdo si myslí, že jeho výkon závisí na typu švihadla, klidně si může švihadlo přinést z domu.
 
- S blížícím pololetím připravuji pro žáky opakovací prověrky z češtiny, matiky a prvouky. Plán vypadá takto: ČJ- středa,  M- čtvrtek, Prv- pátek.
 
- Tento týden, prosím odevzdat lékařská potvrzení do plavání.
 
 
 
6. 1. 2014 - Zítra v prvouce budu prahnout po tom, jak Rafani doma pomáhali a vysbírám si jejich "Úklidová lejstra".
 
Jako každoročně proběhne v lednu třídní kolo recitační soutěže. Prosím, abyste pomohli dětem vybrat básničku ( ne z Čítanky a přiměřeně dlouhou). O to, kdy se bude konat třídní kolo, dám včas vědět.
 
4. 1. 2014 - Připomínám cvičné sešity...viz níže
 
17. 12.  Zítra soutěž - cukroví.
   V pátek: Tvoříme vánoční jablíčko, takže všemožné "propriety" jako vloni :-)
   Ukončení výuky v 11:30.
 
9. 12.  Dnes si musím trochu postěžovat. Rafani se měli naučit na dnešek jednoduchou básničku. Měli na to týden. Dnes ale větší část třídy básničku pletla, nevzpomínala si...o nějakém přednesu nemohla být vůbec řeč. Z lepších výkonů mohu jmenovat snad jen Majdu a Lucinku Piontkovou ( nebyli sice ještě všichni, ale i tak...). Proto budu básničky zadávat častěji. :-)
 
Po zimních prázdninách zavádíme nový sešit ( cvičný). Linky  úzké jako v matematice. 
Prosím, sledujte docházející místo v sešitech a dopisující fixy na tabulku a raději nakupte do zásoby několik, ať pak nemusíme čekat delší dobu než žáček přinese. Děkuji.
 
  Zítra opakovací prověrka z prvouky
 
26. 11. Děti mohou nosit výrobky na jarmark i své kostýmy. Uskladníme ve škole :-).
 Příští pátek -6. 12. opakovací prověrka z Prvouky ( měsíce, roční období, ovoce, zelenina ). Dnešní orientační opáčko bylo velmi             mínusové :-(
Švihadla - v pondělí 9. 12. Těším se :-)
Postupně budeme psát všechny žlutě vyznačené diktáty z učebnice češtiny.
Prosím rodiče, kteří by mohli zásobit Rafany jakýmikoliv reklamními drobnostmi...dochází nám odměny v soutěžích.
Děkuji všem rodičům za papíry- tiskové i čmárací, za ochotu a pomoc ve všech směrech.

 

20. 11. Rafani dnes dostali text písně na jarmark. Prosím, aby jej nosili denně do školy. Do 3. 12. prosím pouvažujte o "dobových kostýmech" ( chudé děti na jarmarku) 

11. 11. 2013 INFORMACE:

1. Zítřejší Odpoledník jen pro polovinu dětí ( Lucka K., Simonka, Leonka, Majda, Elča, Deniska, Lucka P., Kristýnka). Budeme ve školní kuchyňce vařit zeleninovou polévku. S sebou případně zástěrku. Druhá polovina dětí bude odvedena do ŠD nebo propuštěna domů ( dle toho, jak chodí ze školy jindy). Příští týden se skupinky vymění.

2. 3. 12. 2013 se bude konat ve škole tradiční jarmark. Nějaké výrobky se budeme snažit připravit v hodinách pracovek či výtvarky, přesto prosím rodiče, aby všichni společně se svým dítětem připravili každý  alespoň jeden výrobek, který bude na jarmarku nabízen.

3. Příští pondělí v rámci tělocviku opět skáčeme přes švihadlo. Všímám si přestávkového tréninku a čím dál lepších výkonů- o technice nemluvě :-).

4. Na zítřejší prvouku připomínám vzorky ovoce.

5. Snížená kázeň ( a lajdání ) Rafanů v případě nevyhnutosti ponese své "čtvrtletní" následky :-)

 

 

6. 11. 2013 Geometrie: prosím doplnit do geometrických sešitů lenochy

                                    děti potřebují ostrouhanou tužku a pravítko ( nosit denně)

             

                V žákovských knížkách na straně 31 prosím za každý měsíc dát svůj podpis, mimo to i průběžně ke známkám.

                      

2. 11. 2013 - Mám několik drobných připomínek :-)

 - Když je dítě marod, kontrolujte, prosím, příslušnou rubriku, případně kontaktujte spolužáky ( nebude- li rubrika aktuální). Nedělejte, prosím, učivo dopředu.

- Pokud v diktátu dítě chybuje malým písmenem na začátku věty, do opravy je nutno napsat celou větu, ne jen slovo.

- Znovu apeluji na podepsání VŠECH věcí dítěte. V případě, že se ztratí např. tempery, či třeba pero, není v mých silách jjakékoliv "dohledání".

-V následujícím týdnu uskutečníme všechny plánované písemky. Mimochodem v matematice se blížíme ke konci 1. pracovního sešitu, kde bývá vždy velké opakování....

- Prosím o podepisování ŽK ( alespoň jednou za týden).

30. 10. 2013 - V rámci prvouky chystám desetiminutovku na zařazování zeleniny do skupin ( nebudu vymýšlet žádné záludnosti, ale zopakujte), dáme prověrečku i na druhy vět, příští týden na slovní úlohy.

Nezapomeňte cvičební úbory, ručníky, případně kufříky, kdo si bral domů.

21. 10. 2013 - V pátek uzavírám platby SRPŠ. 

Prosím na pátek obstarat dětem malý nelinkovaný sešit do geometrie. V pátek rovněž nezapomenout na pravítka a ostrouhané tužky. Budeme rýsovat :-)

Sklerotníky se nám plní velmi rychlým tempem :-(

1. 10. 2013 - V pondělky, prosím, ať nosí děti čtení/psaní na úkor prvouky. Děkuji.

30. 9. 2013 - V pátek jsme psali prověrku z Prvouky. Hlášenou několikrát předem, i když ne přes webovky. Většina dětí se pečlivě připravila a dostala jedničky až se dvěma hvězdičkami. Několik jedinců však dopadlo jako "sedláci u Chlumce". Jelikož se jednalo o první letošní prověrku tohoto typu, neúspěšné známky jsem napsala do žákovských knížek tužkou a v pátek dám dětem možnost opravy buď novou písemkou nebo ústním přezkoušením. Vyzkoušeni budou i žáci, kteří prověrku v pátek nepsali. Zopakujte si :-)

25. 9. 2013 - Dnes mám jednu "věcnou". Rafani od pondělka velice zlobí. Přibývá nesplněných úkolů, zapomenutých pomůcek, množí se vzájemné šarvátky, nadávky a násilí. Denně mnohokrát vyšetřuji, připomínám pravidla chování, motivuji  pozitivně i negativně, ale zdá se, že nedochází k příslušnému efektu- zlepšení situace. Prosím Vás tedy o spolupráci a řešení všech zapomenutých věcí, "kozlů" či trestů důraznou domluvou dítěti. Velmi nerada bych udělovala v pololetí napomenutí či důtky za nevhodné chování, rvačky, zapomínání atpod. A věřte, že pokud to nepůjde jinak,toto nepopulární opatření skutečně učiním. :-(

Od zítřka sledujte...přehlídka míst nejnepořádnějších žáčků. Foťák už mám připraven. :-).

 

SRPŠ - letošní příspěvek bude činit 200,-Kč na žáka. 

 

Od pondělka 9.9.2013 probíhá výuka dle rozvrhu v plném rozsahu.

Pracovní sešity: V letošním školním roce budou žáci pracovat s pracovními sešity, které bude nutno zakoupit. Pro 2. ročník činí výše vybírané částky 245,-Kč. Zahrnuje 3 prac.sešity z matematiky, 2 písanky a PS z prvouky. Prosím o úhradu nejpozději do konce září.

Na čtvrtek 5. 9. 2013: Sešity, vysané ve slovníčku ( prosím, kdo ještě nemá průhledné obaly, doplňte co nejdříve), tabula, fix, hadřík ( to už známe :-) ), Český jazyk i Čítanku ( někteří žáci měli dokončit doma přepis, který ve škole nestihli).  Děti mají dnes DÚ- čtení.

  Na zapisování úkolů a vzkazů ujednoťme, prosím malý slovníček.

 V průběhu září-října prosím doplňte výkresy do požadovaného počtu. Děkuji.

 Prosím o pravidelné- nejlépe každodenní -sledování webovek. Dnes doplňuji později, ale děti mají vše ve slovníčku, tak snad to tolik nevadí.

Na zítra 4. 9. 2013 : Zkontrolovaný, příp. opravený či doplněný a podepsaný lísteček z matriky, vyplnit údaje v ŽK, přinést výkresy, kufříky,  zatím     jeden sešit 512 a jeden 513 ( ať už můžeme něco psát a počítat).

 

 Zítra- 3. 9. 2013 dostanou děti domů ŽK ( první DÚ...pro rodiče...vyplnit údaje) a lísteček z matriky, který prosím zkontrolovat ( případně opravit, doplnit, podepsat a poslat ve středu po dítěti zpět do školy). Co s sebou zítra najdete pod seznamem potřeb.

 Seznam potřeb do 2. třídy

 


 • 10 sešitů č. 512

 • 5 sešitů č. 513

 • 1 sešit  č. 420

 • notový sešit

 • dvoje barevné papíry

 • náčrtník

 • 50 výkresů A4

 • 25 výkresů A3

 • tyčinkové lepidlo

 • 10 obalů na sešity

 • kancelářský papír (nenosit do školy, ponechat doma)

 • balicí papír (nenosit do školy, ponechat doma)

 • temperové barvy

 • vodové barvy

 • štětce (hrubý, střední a tenký)

 • tuš a pero pro práci s tuší

 • kelímky na vodu, palety

 • ubrusy na lavici, zástěry

 • nůžky

 • podložky na modelování

 • plastelína

 • voskovky

 • pastelky

 • (plastelína  a voskovky rovněž zbyly z 1. třídy, ale nejsou to už celé sady, doporučuji koupit nové)

 • pero

 • 2 - 3 tužky č. 2

 • guma

 • strouhátko

 • pravítko + trojúhelník s ryskou

 • stírací tabulka a fix, hadřík

 • cvičební úbor + obuv do tělocviku (nejlépe v plátěném pytlíku)

 • toaletní papír, papírové kapesníčky (mýdlo nám zbylo ještě z loňska)

 • ručník s poutkem

Vše podepsat, krom výkresů.

Kufříky a cvičební úbory zatím nenoste. Sledujte průběžně upřesňující pokyny.

 

Organizace začátku školního roku:

Nástup do školy 2. 9. 2013 v 8:00. Třída stejná jako v loňském roce. Vyučování bude trvat jen 1 hodinu.

3. 9.- 6. 9. vyučování bude trvat 4 vyučovací hodiny.

V úterý s sebou: sadu barevných papírů, ručník, papírové kapesníky, toaletní papír, psací potřeby, pastelky, sešit nebo notýsek na zaznamenávání důležitých pokynů. Svačinu, pití.

Pomůcky a úkoly v dalších dnech budou průběžně doplňovány na web, proto prosím o každodenní sledování. Děkuji.

Vážení rodiče, přeji Vám hodně sil a trpělivosti v práci s Vašimi mrňousy a společně nám přeji, ať se těm "našim" dětem vše jen daří :-)