škola v přírodě

 
Odjezd
 
V pondělí 11. 5. sraz před školou v 8:00. Před odjezdem si vyberu potvrzení o bezinfekčnosti. Všechny děti budou vybaveny igelitovým sáčkem pro případ...
 

6. 5. Někteří žáci dnes dostali zpět lékařské potvrzení, protože tam chyběl "podpis oprávněné osoby". Prosím o doplnění a poslání lejstra zítra do školy. Důležité!!!

Přibalte, prosím lepidlo, cvičný sešit, slovníček. Školní pomůcky dejte dětem do běžné školní aktovky. Stále sledujte :-)
 
27. 4. Potřeby k vyučování, které je třeba dát dětem s sebou na ŠVP:
 
Pouzdro s alespoň dvěma psacími nástroji, ostrouhanými pastelkami, tužkou, gumou, pravítkem
 
Sešity do českého jazyka, učebnici českého jazyka nebrat, I/Y písmena k procvičování
 
Pracovní sešit do matematiky, sešity (sešit geometrie nebrat)
 
Prvouka učebnice i sešit
 
Knihu, kterou dítě právě čte
 
Sledujte průběžně...doplnění možné :-)
 
 
 

20. 4. DO KONCE DUBNA PROSÍM POSLAT LÉKAŘEM POTVRZENÉ LEJSTRO

 

Informace ohledně platby za školu v přírodě Prostřední Bečva (11.5. – 15. 5. 2015)

tříd 3.A, 3.B, 5.A:

 

Částku 2.000,- Kč zašlete v jedné splátce na účet školy č. 50234761/0100.

 

Jako variabilní symbol uveďte datum narození žáka ve tvaru: den.měsíc.rok (např. 01051999)

 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Částku 2.000,- Kč uhraďte nejpozději do 31.3. 2015.

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě odhlášení bude (dle smluvních podmínek provozovatele) storno poplatek činit

  • 30 % z celkové ceny za pobyt, dojde-li ke stornu do 59 - 30 dnů před nástupem;

  • 50 % z celkové ceny za pobyt, dojde-li ke stornu do 29 - 14 dnů před nástupem;

  • 80% z celkové ceny za pobyt, dojde-li ke stornu do 13 - 3 dnů před nástupem;

  • dojde-li ke stornu 2 dny před nástupem, bude pobyt uhrazen v plné výši.

 

Pokud se přihlášené dítě nebude moci pobytu zúčastnit ze zdravotních důvodů, je toto nutno doložit lékařským potvrzením, platba bude v tomto případě navrácena.

 

Děti ve škole obdržely papír s těmito údaji, prosím o záslání ústřižku jako potvrzení o převzetí informací.

Děkuji.